لیچار - قسمت 40

سلام بالاخره چهل تایی شدیم ولی اگه فکر کردید با یه چله، ما هم محافظه کار میشیم سخت در اشتباهید این قسمت رفتیم افغانستان و یه سر و گوشی تو تغییر و تحولات و انتصابات طالبان زدیم، بالاخره وزیر گذاشتن از جنس ورزش، ورزشکار دووووست! البته که یه سوزنی هم به شبه طالبان دهه شصت خودمون زدیم و در نهایت یه بشکه لیچار تقدیم دادستان محترم کردیم تا دیگه دچار تعارفات نشه بزرگوار ببینید ما رو
ویدیوهای مرتبط