چهارمین سالگرد ارتحال حاج محمد مهدی علاقبندیان

حاج محمد مهدی علاقبندیان، بنیانگذار بازرگانی علاقبندیان کارآفرین نمونه کشوری و احیا کننده کارخانجات صنعتی و حامی بخش کشاورزی و دامپروری بوده اند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید