کلیپ گردشگری - صحنه های دیدنی از دریاچه های مغولستان

کلیپ گردشگری - صحنه های دیدنی از دریاچه های مغولستاندر این کلیپ گردشگری می بینید مغولستان یکی از کشورهای مورد علاقه من است زیرا مغولستان کم جمعیت ترین کشور روی زمین است و به طور متوسط حدود 2.5 نفر در هر مایل مربع است. بیش از نیمی از جمعیت در پایتخت یا اطراف آن زندگی می کنند.
ویدیوهای مرتبط