همتون برید کپ چون که خیلی مهمممممممهه

های گایز چرا انقد به بلک پینک فحش میدید؟ بعضی ها به کیوتم جنی میگن جهنم بعضی ها به زندگیم لیسا میگن لیست بعضی ها به عشقم جیسو میگن جیشو بعضی ها به نانسم رزی میگن رزقاله اخه مگه بلک پینک چکارتون کرده؟ بعدش باید دلتون برای بلک پینک بسوزه چون لیسا و رزی کرونا گرفتن انشاﷲ خوب بشن ♡♡♡ خدا کنه جیسو و جنی نگرفته باشن
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید