پیشرفت 80 درصدی سامانه جامع تجارت

پیشرفت 80 درصدی سامانه جامع تجارت ️وزیر صنعت معدن و تجارت: 70 اقدام باقی مانده که تا پایان سال تکمیل می شود. nournews.ir
ویدیوهای مرتبط