مطالبه گر باشیم

چند روز پیش بود که با توجه به درخواست های مردمی برای تهیه گزارشی از وضعیت فاضلاب خیابان 26 دانشجو در منطقه شهرک دانشگاه اهواز به آنجا رفتیم و به بررسی موضوع پرداخته و گزارشی تهیه کردیم. بعد از انتشار گزارش زمان چندانی نبرد که شرکت آب و فاضلاب اهواز به محل مراجعه کرده و مشکل را برطرف کرد.هرچند این خیابان نیازمند نوسازی زیرساخت شبکه فاضلاب همچون بیشتر مناطق اهواز دارد و طبق گفته مدیران شرکت آبفا اهواز نوسازی شبکه فاضلاب منطقه در برنامه قرار گرفته است اما این نکته را از ما داشته باشید:تا مطالبه گر نباشیم وضعیت تغییر چندانی نمی کند. لطفا مطالبه گر باشیم و در جهت توسعه فرهنگ مطالبه گری کوشا
ویدیوهای مرتبط