شلیک کردن به نیروی عربستانی در یمن توسط تک تیرانداز یمنی

این کانال برای حمایت از نیازمندان ساخته شده است این عزیزان امیدشان به شماست بیاییم دلی شاد کنیم و فالو کنیم. .
ویدیوهای مرتبط