محو دولت اسرائیل به چه معناست؟

مقام معظم رهبری در رابطه با نابودی رژیم صهیونسیتی فرمودند: محو دولت اسرائیل به معنای محو مردم یهودی نیست؛ ما با آن‌ها هیچ کاری نداریم؛ [محو دولت اسرائیل به معنای] محو آن حکومت است، محو آن رژیم تحمیلی است. «محو اسرائیل» یعنی مردم فلسطین که صاحبان واقعی آن سرزمین‌اند (چه مسلمان‌‌شان، ‌چه مسیحی‌شان، چه یهودی‌‌شان)، خود صاحبان اصلی، دولت خودشان را انتخاب بکنند....
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید