رئیس جمهوری مشکل ترانزیت و گاز با ترکمنستان حل و فصل شد

آیت الله رئیسی یکشنبه شب با اشاره به دیدار با بازرگانان، تجار و فعالان اقتصادی در ترکمنستان گفت: برای رفع مشکلات انعقاد قرارداد گازی و ترانزیت، می تواند شرایط مناسبی برای فعالیت تجار و بازرگانان در ترکمنستان فراهم کند، دستگاه‌های دیگر نیز باید مشکلات بازرگانان را پیگیری و برطرف کنند
ویدیوهای مرتبط