فیلم سرنا Serena زیرنویس فارسی

فیلم سرنا (Serena) دربارۀ مردی است به نام جرج که تجارت چوب و الوار دارد. جرج با سرنا ازدواج می کند، دختری باهوش و زیبا. اما سرنا در تصمیمات مربوط به تجارت جرج دخالت می کند و این جاست که زندگی جرج دستخوش تغییر بزرگی می شود
ویدیوهای مرتبط