کنایه عزیزی خادم به مجلس تأیید اساسنامه مشکل بسیار بزرگی است

کنایه عزیزی خادم به مجلس: تأیید اساسنامه مشکل بسیار بزرگی است و امیدوارم عده‌ای بی‌دلیل آن را پیچیده نکنند تا وارد بحران نشویم : نيک رو : 20media/radio-tv
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید