چند تصویر امیدوار کننده از پلنگ ایرانی در ارتفاعات مازندران

دوربین‌های تله‌ای در ارتفاعات استان مازندران از چند قلاده پلنگ فیلم گرفته‌اند. در زمستان سال ۱۳۹۷ تصاویری از چند قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات استان مازندران به ثبت رسید. این تصاویر که نشان دهنده اوضاع مناسب حیات برای یکی از بزرگترین گربه های طبیعت ایران است با کمک دوربین‌های تله‌اى گرفته شده است.
ویدیوهای مرتبط