چیکار کنیم که مشمول عنایت خاص امام زمان باشیم

کلیپ «امام زمان از ما چی می‌خواد؟» حجت الاسلام سید حسین #مؤمنی باید یه کاری کنیم که مشمول عنایت خاص حضرت بشیم، حضرت ویژه بهمون نگاه کنه...
ویدیوهای مرتبط