دلیل اینکه کره رو دوست دارم هیققق )!!

گذارش گر خیلی خری چرا میای گذارش میدی؟ :/ با این کار چی نصیبت میشه؟ :/ خب من کلی زحمت میکشم نت مفت نیاوردم که میای گذارش میدی :/!!! حتما الان اینم گذارش میدی! :|| خیلی اسکولی :/
ویدیوهای مرتبط