اسکلت بیرونی بالاتنه GS-Arm

اسکلت بیرونی بالاتنه GS-Arm با فراهم کردن 4.7 کیلوگرم نیروی کمکی در هر بازو، به کاهش خستگی و آسیب کمک می‌کند. exos.ir
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید