یک دوربین یا چند دوربین؟

در این ویدئو رقابت دو گروه را می بینیم که هر یک برای اجرا پروژه خود از یک راهکار مجزا استفاده می کنند. 1. یک گروه از دوربین چشم ماهی استفاه میکند. 2. گروه دیگر از چند دوربین برای اجرا پروژه خود استفاده میکند. نتیجه راهکار اتخاذ شده هر یک از این دو گروه را مشاهده خواهیم کرد. ما را در رسانه ها دنبال کنید: www.imentasvir.co instagram: @imen.tasvir.ava
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید