صف‌های طولانی کارکنان ایتالیایی برای دریافت غذای رایگان

تعداد زیادی از کارکنان کشور ایتالیا که به دلیل عدم واکسیناسیون کرونا معلق شدند، برای دریافت غذای رایگان صف بستند. در این فیلم، صف‌های طولانی کارکنان معلق شده ایتالیایی، برای دریافت غذای رایگان را مشاهده می‌کنید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید