عکس العمل معاون چچن در مقابل رییس جمهور روسیه

عکس العمل معاون رئیس جمهور چچن در مقابل جایگاه نشستن دور میز و رفتن طرف مذاکره که آخر آقای رئیس جمهور روسیه رو وادار به قبول خواسته اش میکنه..
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید