‏خبرنگار در صورت حمله اتمی به روسیه، چه میکنید؟

‏خبرنگار: در صورت حمله اتمی به روسیه، چه میکنید؟ پوتین: جهان بدون روسیه را می خواهیم چه کار؟ استاد حسن عباسی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید