زیباترین صحنه بعد از صعود ایران به جام جهانی

لحظات احساسی و زیبای پدر و پسر، احمدرضا عابدزاده و امیر در جشن صعود تیم ملی ایران، یکدیگر را در آغوش گرفتند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید