نحوه اجرای سوله

سوله چیست؟ سوله به زبان عامیانه به سازه های گفته می شود که سقف آن ها دارای شیب باشدو از آن در تعمیرگاه ها و سالن های ورزشی، اسکلت ساختمان و انبارها استفاده می گردد سوله می گوییم. جهت ساخت سوله، از ساندویچ پانل و پشم شیشه برای پوشش دهی سوله ها استفاده می گردد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید