اینکه چقد زشتی و قشنگی مهم نیست

اینکه چقد زشتی و قشنگی مهم نیست اینکه چه موقعیتی داری هم مهم نیست !! مهم اینه که اون یه نفر با تموم وجود قبولت داشته باشه ! شاید خواب شاید رویا ولی قشنگه❤️ art: @ms_hoseiny @samasalariii @rezarafighhh @mr.cheshmak camera: @omidvakilivideo music: @behnambani . ❤️
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید