جدایی _ طلاق ابوذریعقوبی راهکارششم برای کندن برچسب طلاق

جدایی _ طلاق ابوذریعقوبی راهکارششم برای کندن برچسب طلاق یه نکته رو فراموش نکنید.هیچ وقت از تمام انرژی‌مون کامل استفاده نمی‌کنیم مگر زمانی که دنبال منفی بافی باشیم.اونوقت با تمام انرژی همه چیز رو تخریب می‌کنیم. کمی آگاه باشیم... وبسایت واینستاگرام ican123.ir@