آموزش طراحی وبسایت بدون کدنویسی - (جلسه هجدهم)

جلسه هجدهم: در این جلسه با قسمت هدرها کامل آشنا می شویم و در قسمت تنظیمات قالب هدر را بصورت اصولی می سازیم.
ویدیوهای مرتبط