سینگرام پلاس - بدترین فیلمهای اَبَرقهرمانی تاریخ سینما

آثار اَبَرقهرمانی در سالهای گذشته موفقیت های بسیاری را در گیشه های سینما رقم زدند و نقش مهمی در چرخه اقتصادی هالیوود ایفا کردند چنانکه « انتقام جویان: پایان بازی » با فروش رویایی خود توانست پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما شود. اما همیشه آثار اَبَرقهرمانی تا این حد محبوب نبودند و جلوه های ویژه آنها تحسین نشده است! اینبار در برنامه « سینگرام پلاس » می خواهیم به تعدادی از آثار اَبَرقهرمانی اشاره کنیم که کیفیت نازلی داشتند و به هیچوجه شبیه وضعیت امروزشان در سینما نبودند!
ویدیوهای مرتبط