!-ریل عانجل رویایی ادا اجه[M͟e͟]︎ خنم وزیری بـ هلو رفدی︎︎︎︎❥︎کپ☔~

هآیـ گاعیز..︎︎صدایی کـ روی وید بود صدای آرامش بخش ادامـ بود کـ داشتم با اسپیکر گوش میدادم:|︎خابـ بالاخره ریل کویین ادآ اجه رو آپ کردمح︎|:ینی زودتر میخاصم عاپ کنم عاپا لود نمیکرد!:]همونجوری کـ باید بدونید و اگـ چنل منو بشناصید میدونید که من اولین و رسمی ترین فن پیج ادا اجه بودم و الن هم کـ هستم!^-^هیچوقت نمیخاصم همش اینو بگم... کـ اولین فن پیج منم و..!(=اما خبـ ادعآ نمکنم:/ حقیقتہ!*-*یـ سری فن نماها اومدن و برا بنده شآخ شدن بـ طرز عجیبییادمه آخرین باری کـ فن نمای ادا رو تو اینستا بـ ف/ک* دادم کاری کردم کـ فن بهار شاهین شد!^^حالا هم تو آپـا:|فن نما مادر فاکری کـ اومده تازگیا میگـ ۲ سال فن ادوآم(دختر چشم رنگم)بودع!!︎لقب اینو گرفده!":))‌‌[آیناز با شورت قرمز‌]خدت فهمیدی دگ ن؟!تآ دیشب عکس پروفـ شادت دستم اومده..!^~^نمخآم اینجوری بگم ولی خا حقیقت و باید باهاش آشنا بشے:/اینا کـ هچ:||اگـ ***دری بیا... امتحانش رآیگانه[:نمیخوام اینجا حرفـ های سانسوری بزنم!":||با پیج فیکـ میآم..*-*...اونجا میشم الدا:ادا+الناز!:)))الن همون الناز اجه هصدم=]]خب بریم سرآغ ریل دخترم..!!شرایط برای مقام گیری︎(این ریل فعلا برایـ کویین ادا اجه میباجد)ریل بعدی سیب ممنوعه !^-^کـ همه صلب هایـ سیب ممنوعه اونجا هستن"(: اونم ویدشو عاپ میکنمح...ریل ادامممـ جداست چون متفاوته‌(=شرتیط مقام گرفتن!︎۱:اولین و صاحب اصلی ترین ادا اجه داخل ریل نداریم...|=مگـ ادام شخصیتش الکیه؟؟کـ بیام بگم صاحب ادام:(مگـ اینکه یکی مث همین دختره کـ میخوره***از منو ادام..!:/اینارو بگه!=))︎مح از این داهاتی بازی های خوشم نمیاد.. ۱۴ سالمه دگـ بچم مگـ بگم صاحب؟؟!بعدشم ادام زیر سوال میرع'︎نمیذارم این تازه وارد ها بیشتر ادامو زیر سوال ببرن!!(:۱:اولی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید