استیضاح ترامپ؛ آخرین راهکار باقی مانده

نانسی پلوسی: ترامپ راهی به جز استیضاح برایمان نگذاشته است
ویدیوهای مرتبط