تریلر جدید و رسمی از سریال مورد انتظار «لوکی»(Loki)

Marvel Studios' Loki | Official Trailer | Disney | Spidey.irداغ داغ نخستین و اولین تریلر رسمی از سریال مارولی دیزنی پلاس لوکی منتشر شد، برای اطلاعات بیشتر از این سریال و تحلیل تریلر به وب سایت Spidey.ir بیایید
ویدیوهای مرتبط