دلم میخاد بدونم چیزایی ک تورو...

نمیدونم توهم مثل من با خاطرات زندگی میکنی یا همه‌چیزو از یادت بردی بی معرفت...
ویدیوهای مرتبط