کلیپ عاشقانه درباره خدا ... کلیپ زیبای «آیه نور»

در عرفان اسلامی از ائمه معصومین در تفسیر این آیه چنین روایت شده :چراغدان که نور خدا از آن می تابد سینه «حجّت الله» در هر زمان است و آن آبگینه شفاف در حقیقت قلب سلیم «ولیّ خدا» ست که حقیقت نور الله از قلب او به جهان می تابد که در زمان پیامبر (ص) قلب پیامبر (ص) و هم اینک قلب امام زمان عج است ... به همین دلیل است که خداوند در شب قدر امر خود را به واسطه الروح و فرشتگان به قلب امام زمان عج نازل می کند و چه رنجی است که امام زمان عج ما باید این نور عظیم را از اغیار بپوشاند و نهانی و از پشت پرده این نور را به جهان بتاباندخداوند نور آسمانها و زمین است ، مثل نور او چون چراغدانی است ، که در آن «روشنا»یی است ، آن روشنا در آبگینه ای شفاف (بلورین) است ، آن آبگینه چون ستاره ای است درخشان ، برافروخته از درخت مبارک زیتونی ، که نه شرقی است و نه غربی (وسطی است یا لامکان است) نزدیک است که روغنش از روشنی بیافروزد ، حال آنکه هیچ آتشی لمس نکرده او را ، نور است بر نور ... خدا به نور خود هدایت می کند ، هرکه را که بخواهد ، و خدا برای انسان ها مثل ها می زند ، و خدا به همه چیز دانای کامل است (آیه 35 سوره النور)
ویدیوهای مرتبط