بخشی از کتاب بابا لنگ دراز | رادیو مهرآوا

نویسنده: جین وبستر | مترجم: میمنت دانا | اجرا و ادیت: درسا خوالی | دبیربخش: فاطمه دهقان حداد| مسئول روابط عمومی: افسون فروتن | سردبیر: ندا کشاورز | کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
ویدیوهای مرتبط