استوری حضور در انتخابات در کلام رهبری

کلام رهبری و اهمیت حضور در انتخاباتتوصیه های پایانی از کلام رهبری برای افرادی که هنوز تصمیمی در رابطه با انتخابات نگرفته اند.#استوری
ویدیوهای مرتبط