سرقت موتورسیکلت در چند ثانیه

یک سارق، موتورسیکلت پارک شده در خیابان را به آسانی ربود. پسر جوانی در عرض چند ثانیه، یک موتورسیکلت پارک شده در خیابان را به سرقت برد، که در فیلم زیر، مشاهده می‌کنید.
ویدیوهای مرتبط