ماجرای پلیس وظیفه شناس گلپایگانی

اعضای شورای اسلامی شهر گلپایگان به نمایندگی از طرف مردم با حضور در منزل سروان امیر دائمی پلیس وظیفه شناس گلپایگانی ضمن عیادت، از خدمات و تلاش های ایشان جهت برقراری امنیت در شهرستان تقدیر کردند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید