کدو تنبل ۹۰۰ کیلویی

کدو تنبلی با وزنی نزدیک به یک تن! کشاورزی از ایالت واشنگتن آمریکا توانست در مسابقات قهرمانی بزرگترین کدوتنبل‌های جهان با به نمایش گذاشتن کدویی به وزن بیش از ۹۰۰ کیلوگرم برنده شود.
ویدیوهای مرتبط