سلسله ها مستند بریتانیایی __ سگ وحشی آفریقایی

قسمت چهارم سگ وحشی آفریقایی::01:50 در قسمت چهارم رهبر گروه بزرگی از سگهای وحشی آفریقایی: 20:30 که رفته رفته در حال پیر شدن است. او دیگر کم‌کم قدرتش را برای حفظ صلح در گروه از دست می‌دهد. او در نهایت با یکی از سگهای گله وارد نبردی می‌شود و سگ دیگر قصد دارد که سلسله این رهبر را برای همیشه به زیر بکشد. دانلود مستند: 02:50 مستند‌ سلسله ها: 05:50 دانلود مستند راز بقا: 20:30 مستند سلسله ها
ویدیوهای مرتبط