سریال گوانگتو بزرگ قسمت چهل دوم با زیر نویس فارسی

پادشاه گوانگتو کبیر نوزدهمین امپراطور گوگوریو؛ شمالی ترین پادشاهی کره بود.وی در سال ۳۷۴ به دنیا آمد.معنی لقبی که پس از مرگ به وی نسبت داده شد به صورت تحت الفظی بسیار بزرگترین امپراطور؛گسترده کننده سرزمین؛آوردنده صلح و امنیت و دفن شده در گوک گانگ سانگ می باشد. تحت هدایت گوانگ گتو کبیر گوگوریو بار دیگر و همانگونه که پیشتر و در قرن دوم میلادی بود؛ به یک قدرت بزرگ در شمال شرقی آسیا تبدیل شد. بسیاری معتقدند اتحاد حقیقی و درست سه امپراطوری باید تحت رهبری گوگوریو محقق می شد.امروزه پادشاه گوانگتو به عنوان یکی از بزرگترین قهرمانان تاریخی و به عنوان یکی از دو پادشاهی (به همراه پادشاه سجونگ)که لقب بزرگ را بعد از اسم خود دریافت کرد؛ مورد احترام کره ای ها هست.میراث وی افزایش یک باره ی وسعت گوگوریو در طول پادشاهی خود بود که باعث اعتماد به نفس ؛ امیدواری و قدرت مردمش شد.
ویدیوهای مرتبط