نحوه طراحی یک نمونه سقف وافل در نرم افزار Etabs

️منابع داخلی قابل پیشنهاد به دوستان و همکاران عزیز(جزوه جناب آقای دکتر مسعود حسین زاده اصل_کتاب طراحی سقف ها و فنداسیون ها نوشته آقای دکتر رضا سلطان آبادی و دکتر احمد رضا جعفری_ جزوه آقای مهندس عبدالمهدی عباسی و...)
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید