تشخیص ملیت با شمارش انگشت

با دست بشمار، بهت بگم اهل کجایی www.Respina24.ir آیا میدانید شیوه شمردن انگشتان در هر فرهنگی می‌تواند متفاوت باشد؟ برای مثال در بریتانیا یا بسیاری از نقاط اروپا، احتمالا بیشتر افراد از انگشت شست شروع به شمردن می‌کنند و با انگشت کوچک تمام می‌کنند. در آمریکا اما بیشتر از انگشت اشاره خود شروع و با انگشت شست شمارش را تمام می‌کنند. در ایران و بخش‌هایی از خاورمیانه، شمارش با انگشت کوچک آغاز می‌شود. در ژاپن شمارش را با دست باز شروع می‌کنند و یکی یکی انگشتان را می‌بندند. در هند، خطوط بین بخش‌های انگشت نیز شمرده می‌شود. به این ترتیب هر انگشت چهار شماره و هر دست ۲۰ عدد را می‌شمارد. در بخش‌هایی از شرق آفریقا مثل تانزانیا کسانی که به زبان بانتو تکلم می‌کنند، برای نمایش اعداد اغلب از هر دو دست همزمان استفاده می‌کنند. برای مثل عدد شش را با باز کردن انگشت اشاره، وسط و حلقه‌ی هر دو دست نشان می‌دهند. گروهی از بومیان منقرض‌شده کالیفرنیا نیز از فضای بین انگشتان برای شمردن استفاده می‌کردند. حالا شما چطوری میشمارید؟ www.Respina24.ir
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید