بو دادن تخمه آفتابگردان

در این ویدئو شخصی که شهر آذر شهر استان گلستان با وسائل دست ساز اقدام به بودادن آجیلها میکند نمایش داده میشود
ویدیوهای مرتبط