نیازت ارضا نشه چی میشه؟!!! میدونستی؟

درود همه #مخلوقات دارای #نیازهایی هستند که براساس ضرورت و الویت، باید نسبت به رفع آنها اقدام گردد، #عدم_ارضای نیاز، #عواقبی به دنبال دارد که با هم بررسی خواهیم کرد.
ویدیوهای مرتبط