شرکت کننده ۱۰،مسابقه کودک و شاهنامه ی ایران

اولین مسابقه ی مجازی کودک و شاهنامه ی ایران برای بچه های سراسر ایران،مدیر مسئول مسابقه حلما رضایی محقق و پژوهشگر شاهنامه 09033981311 09045041389 آدرس اینستاگرام: @moulana.ferdosi.official
ویدیوهای مرتبط