ویدئوی صنعتی روند تولید گوشت مرغ بیتامین

این مستند صنعتی روایت تبدیل جوجه ها از فارمهای گوشتی تا فروشگاههای معتبر را به تصویر میکشد
ویدیوهای مرتبط