شیرایرانی در هند

شیر ایرانی که در۸۰ سال گذشته در ایران منقرض شد حالا حدود ۴۰۰ قلاده شیر ایرانی درهند زندگی می کنند
ویدیوهای مرتبط