طوطی ملنگو بامزه در ایران!!!!

طوطی ملنگو بامزه در ایران!!! هم می رقصد هم بوس می مکند هم بشکن میزند و هم حرف می زند!!!! کپی ممنوع بازنشر ازاد در اپارات این ملنگو پرنده ی دختر داییم است
ویدیوهای مرتبط