گاف عجیب صهیونیست ها....

اسرائیل با برجام موافق بوداما برای ایجاد اشتباه محاسباتی طوری دیگروانمود میکرد اظهارات جدید صهیونیست ها در خصوص چگونگی توافق آمریکا با ایران نشان میدهد که آنها در خصوص هرگونه مذاکره که به تعطیلی صنعت هسته ای منتجر شود از ابتدا صد در صد وافق بوده اما ترجیح داده اند طوری دیگر وانمود کنند...
ویدیوهای مرتبط