شکایت استقلال از گلگهر

باشگاه استقلال بخاطر استفاد غیرقانونی باشگاه گلگهر از بازیکن خارجی که حق بازی در لیگ ایران را ندارد شکایت کرد
ویدیوهای مرتبط