وقایع امروز اصفهان چند کشته و زخمی داشت؟

فرمانده انتظامی اصفهان: بخاطر استفاده از ترقه‌جات و بمب‌های صوتی علیه مامورین، تعدادی از همکاران ناجا دچار آسیب شدند. : نيک رو :
ویدیوهای مرتبط