قسمت هشتم بورس چیست سرمایه گذاری بلند مدت بهتر است یا کوتاه مدت؟

باید مدت سرمایه گذاری خود در هر سهم را مشخص کنید که سهام دار کوتاه مدت هستید یا بلند مدت یعنی باید میزان سود مورد نظر خود از هر معامله را مشخص کنید تا بتوانید سهم خود را به صورت زمانی هم تحلیل کنید تحلیل یک سهم میتواند به سه روش بنیادی ،تکنیکال ،تابلوخوانی انجام شود که هریک طرفداران خود را دارد ولی آنچه که بدیهی است این است که برای رسیدن به یک تحلیل جامع و دقیق باید از هر سه روش برای تحلیل یک سهم استفاده کنید نباید همه دارایی خود را در یک نماد وارد کنید بلکه باید سبد سهام داشته باشید طبق مثال معروف که نباید همه تخم مرغ ها را در یک سبد گذاشت که با افتادن سبد یا دزدیده شدن سبد کل تخم مرغ ها از بین میرود نباید به نوسانات جزیی سهم توجه کرد بلکه باتعیین اهداف و حد ضرر برای خود به آرامش درونی در معاملات که امری حیاتی است دست پیدا کنید .
ویدیوهای مرتبط