حاشیه های حضور تماشاگران در بازی پرسپولیس و نفت آبادان | اخبار ورزشی

قرار بر این است که بازی پرسپولیس و نفت آبادان دومین بازی پس از شیوع کرونا باشد که میزبان هواداران خواهد بود
ویدیوهای مرتبط